Ultrazvuko-ozonový čistič jídla (OZONÁTOR)

Ultrazvuko-ozonový čistič s vyvíječem ozónu (O3) německé technologie. Ozon (O3) Oxidací zabíjí bakterie, viry a další mikroorganismy, a to tak, že spolu s ultrazvukem narušuje jejich membránovou strukturu. Odstraňuje nečistoty stopových prvků z povrchu a struktury čištěného objektu

Ničí bakterie a uchovává potraviny déle čerstvé.  Ultrazvuk ale dokáže rozptýlit ve vodě daleko více O3 , tak že toto čištění je daleko účinnější než u ostatních i podstatně výkonnějších ozonátorů. Narozdíl však od ostatních výkonnějších ozonových čističů, nemusí obsluha při provozu ozonátoru opustit místnost. Koncentrace ozónu je v přípustné hygienické normě!

 • Sterilizuje příbory, nádobí, ručníky a oděvy, láhve na mléko.
 • Odstraňuje nepříjemný zápach z ledničky.
 • Čistí ovoce a zeleninu od pesticidů, rozkládá zbytky hormonů, těžkých kovů v mase a mořských plodech
 • Ničí bakterie a viry a uchovává potraviny déle čerstvé
 • Sterilizuje příbory, nádobí, ručníky a oděvy, láhve na mléko

Jednoduché ovládání:

 • Intuitivní přepínání jedním tlačítkem mezi třemi automatickými režimy.

Parametry: 

 • Příkon:10W
 • Rozměry: 315 mm * 91 * 55 mm
 • Specifikace Napájení: DC- 5.4V 1.2A
 • Koncentrace ozónu pod hygienickou normou 0.3 ppm v hodnotě 0,04ppm což je    4μg/min (240mg/hod) na m³
 • Frekvence ultrazvuku: +-40 kHz

Jak to funguje?

OZÓN:

Než dojde k rozpadu, rychle působí jako silný oxydant na bakterie, viry a plísně. Ozón je přibližně 3500-krát silnější okysličovadlo než samotný kyslík. Ozón tak i v malých a pro člověka neškodných úrovních, zabíjí výše uvedené anaerobní pathogeny. Oxiduje také všechny škodlivé znečišťující látky na mnohem méně nebo úplně neškodné sloučeniny.

Ultrazvuk:

Vibracemi narušuje strukturu a přilnavost (pricip ultrazvukového čištění).

Absorbční látky – tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Vniknutím čistícího media (v našem případě ozónu) mezi nečistotu a plochu čištěného předmětu se rozrušují postupně síly vážící tyto dvě části k sobě, až k úplnému oddělení. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu kulové vlny s vysokou mechanickou energií (několik tisíc atmosfér), které definitivně poruší vazbu mezi čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace působí i v bakteriích, čímž dochází k jejich zničení. Tento jev můžeme pozorovat pod mikroskopem například zde: https://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ

Základní technologie:

 • Ultrazvuková DC Frekvenční technologie
 • Ultrazvuková čisticí kavitační technika
 • Ultrazvuková + ozónová sterilizace a dezinfekce Techonogy
 • Ultrazvuková + ozónová degradační technologie reziduí pesticidů
 • Ultrazvuková technologie lépe rozpuštěného ozónu ve vodě
 • Ultrazvuková + ozónová technologie čištění vody

Degradace pesticidů – princip:

 • Technologie odstraňování zbytků pesticidů v ozónu, účinné odbourávání zemědělských chemických zbytků v ovoci a zelenině, míra degradace až 95%

Likvidace bakterií a virů:

 • Ozonová sterilizace a dezinfekce technologie, přímé ničení bakteriálních buněčných membrán a RNA / DNA přímo, míra sterilizace až 96%

Rozklad konzervačních látek:

 • Efektivní multifrekvenční technologie DC rozkládá konzervační látku na povrchu ovoce a zeleniny.

Odstraňování těžkých kovů:

 • Ultrazvuková technologie rozpuštěného kyslíku eliminuje těžké kovy, jako je například měď, hliník a jiné, oxidační reakcí a to i hluboko v mase a mořských plodech. Ozón proniká narušeným mezibuněčným prostorem ultrazvukem hluboko do masa. Míra odstraňování je velmi vysoká a to až 80% !

Zabijení vajíček škůdců:

 • Ultrazvuková technologie DC spolu s ozónem odstraňte vajíčka škůdců na ovoci a zelenině

Obnovení přirozené čerstvosti:

 • Po vyčištění zbytků pesticidů a dalších nečistot, obnoví přirozenou čerstvost

Převzato ze stránek výrobce – vlastnosti garantujeme.

 • Rozložení pesticidů a degradace zemědělské chemie v ovoci a zelenině až o 95%.
 • Odstranění těžkých kovů, jako je měď, hliník přes oxidační reakce, rychlost odstranění až 80%.
 • Mechanické kmity ve frekvenci 40kHz působí obdobně jako čistička drahých kamenů, zlata, stříbra a šperků.
 • Funkční a elegantní desing
 • Kvalitní zpracování přístroje: materiál pro potravinářský průmysl, anti-oxidace, snadno se čistí.

Univerzální dezinfekční činidlo na vodu

K dezinfekci tříatomovým kyslíkem (ozónem) dochází prasknutím buněčné stěny. Je to účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difúzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů. Hladina ozónu 0.4ppm po dobu čtyř minut se ukázala jako dostatečná pro zabití všech bakterií, virů, plísní a hub. (zdroj: WIKIPEDIE)

Odstranění těžkých kovů

Ozón oxiduje přechodové kovy do jejich vyššího stavu oxidace, ve kterém obvykle tvoří méně rozpustné kysličníky, které je pak snadné odstranit fi ltrací. Např. železo je při rozpuštění ve vodě v železnatém stavu. S ozónem vytváří trojmocné železo, které je dále okysličeno ve vodě na hydroxid železitý – molekulu, která je velmi nerozpustná a sráží se. Další kovy, jako např. arzén (v přítomnosti železa), kadmium, chróm, kobalt, měď, olovo, mangan, nikl a zinek mohou být zpracovány podobným způsobem. Oxidací rozpuštěných organických látek ozónem vznikají polární a nabité molekuly, které mohou reagovat s vícemocným hliníkem nebo vápníkem a tvořit usazeniny. Tyto se odstraní ultrazvukem.(zdroj: WIKIPEDIE)

Reakce ozónu s organickými látkami

Ozón reaguje rychle s většinou jednoduchých organických sloučenin a nenasycených mastných sloučenin, jako vinylchlorid, 1.1-dichlóretylén, p dichlorbenzen, benzen apod. Ale reaguje pomalu s komplexními aromatickými látkami a nasycenými mastnými sloučeninami. Ozón bude degradovat mnoho organických sloučenin, jako např. cukry, fenoly, alkoholy, a tím, jak tyto látky degraduje, proměňuje se opět na kyslík. (zdroj: WIKIPEDIE)

 

Žijeme zdravěji

Omyjte si tvář a chodidla ozonizovanou vodou, nebo se v ní vykoupejte, zbavíte se tak bakterií, virů a plísní. Koupel také podporuje krevní oběh a metabolismus, zlepšuje péči o zdraví a pokožku.

Cena 8.890,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

Laserové hodinky vyřeší vaše zdravotní potíže

Trápí vás vysoký cholesterol? Nebo snad cukrovka? Jste po prodělané nemoci COVID19 nebo po očkování? Úpravou negativního náboje na erytrocytech tento stav můžeme vyřešit. Čím dál více lidí také trpí  chronickou únavou, nemáte s ní náhodou také problém? Bohužel jste jen jedni z mnoha, kteří příznaky těchto nepříjemných nemocí musí každodenně řešit. Není ostatně divu, “moderní” medicína se neustále snaží prášky a další chemií léčit důsledky, přitom ale zapomíná na hledání příčiny jejich vzniku a rozšíření. Laser nabije červené krvinky negativním nábojem a ty se přestanou shlukovat. Odpuzují se totiž jako magnety stejné polarity. Výsledkem je lepší prokrvení periferních částí těla a tím pádem i lepší okysličení tkáně.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

Polovodičový laserový terapeutický přístroj na zápěstí a nosní dutiny

Třída bezpečnosti laseru: Laserový produkt třídy 3R

Terapeutická metoda: Laserová extravaskulární aplikace ozařování laserem

Účel určení: zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve v nosní dutině a celotělově. Přístroj přispívá k celkovému zlepšení zdravotního stavu uživatelů.

Mechanismus účinku: Aplikace 650 nm laserového neinvazivního ozáření na nosní sliznici. Laserovým ozařováním se spouští série energetických a biologických účinků, které mohou změnit reologii krve, redukovat viskozitu krve, podpořit mikrocirkulaci, zlepšit záporný náboj povrchu červených krvinek a tím jejich schopnost transportovat kyslík.

Indikace: Přístroj může pomoci při vysoce krevním tlaku, zlepšuje se cholesterol, tuky v krvi, vysoká hladina glukózy v krvi, vysoká viskozita krve. Vynikající po srdečním infarktu, mozkové příhodě, nebo jejich prevenci. Laser dále redukuje se záněty a otoky.

Dalším přínosem je, že se aktivují buňky v krevním řečišti, a tím se posiluje imunitní systém, normalizuje se tok krve a její cirkulace. Zlepšuje se transport kyslíku a záporná polarizace krevních buněk.

Kontraindikace: Následující podmínky jsou přísně zakázány pro používání přístroje:  snížená srážlivost krve.

Metoda použití: 2 krát denně, vždy 10 – 60 minut u dospělých(doba s postupným navyšováním- nepřekračujte dobu 60minut!!!), děti od 10 let mohou zkrátit čas aplikace. Lze jej používat 28 dní, dát si například 3 dny pauzu a opět začít používat. Přestávky v používání nejsou nutností a přístroj umožňuje každodenní používání bez přestávek(zvláště u TINITUS při používání ušních laserů). Přestávky mohou zařadit, pokud se člověk cítí dobře, v komfortu tedy v pohodě, je zdravý a šťastný. Opačné stavy vyžadují pokračování v aplikacích.

Vlnová délka laseru 650 nm ± 20 nm

Jeden laserový výstupní maximální výkon 5mW – 20%

Režim laserového výstupu: Nepřetržitý

Nestabilita výstupu laserového výstupu ≤ ± 10%

Úhel horizontálního paprsku divergence Min: 5 ° Typický: 9 ° Max: 12 °

Vertikální úhel svislého paprsku Min: 30 ° Typický: 36 ° Max: 42 °

Časový rozsah 15min ~ 60min nastavitelný, intervaly v 15min.

Režim displeje: Displej z tekutých krystalů

Třída bezpečnosti: Interní napájecí zařízení

Zdroj napájení: Lithium-iontová baterie

Napětí baterie DC5V

Vstupní výkon ≤ 10VA

Pracovní prostředí: Teplota 5 ℃ -40 ℃

Relativní vlhkost <80%

Odkaz na videa o krvi po a před očkováním:

Kapka pro život (1. díl): Srovnávání krve očkovaných a neočkovaných (z lékařské konference v Praze, 11. 12. 2021)

Kapka pro život (2. díl): Vakcína pod mikroskopem – rozbor očkovacích látek (z lékařské konference v Praze, 11. 12. 2021)

Více jak 80 % onemocnění je přitom způsobeno špinavou krví!

Hustá, špinavá a slepená krev, která řetízkuje, znemožňuje mikro-cirkulaci kyslíku a živin. Přímo tak způsobuje množení odpadních látek, které poté zůstávají v těle a poškozují funkci vašich orgánů. Záněty a další nemoci na sebe potom nenechají dlouho čekat. Se špinavou krví se můžeme potýkat klidně celá desetiletí – stačí špatné stravování, sedavé
zaměstnání, příliš stresu nebo alkohol a kouření a zdravotní problémy jsou na světě.
Nemusíte však dál zoufat – vaše problémy mají toto jedno řešení. Účinný způsob léčby, který spojuje tradiční orientální medicínu s nejmodernější technologií.

 • Mají za sebou řadu úspěšných klinických testů.
 • Jsou velmi jednoduché na obsluhu – stačí si je připnout na ruku, zapojit sondu do nosních dírek a nechat půl hodiny působit.
 • Na rozdíl od klasických prášků a se nemusíte bát žádných vedlejších účinků (pokud budete přístroj používat dle návodu).
 • Jsou snadno přenosné a použít je tak můžete kdykoliv a kdekoliv.
 • Samy se po ukončení terapeutické procedury vypnou, nemusíte se tak bát, že byste to se zdravotní kúrou mohli přehnat.

Cena Laseru včetně nosního aplikátoru: 8.890,-Kč Cena doplňků:(+1.500,-Kč ušní laser, +1.500,-Kč plošný aplikátor)

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

UVB Lampa

Ruční UVB lampa na odstranění VITILIGA

Aplikace podle návodu k použití odstraní z Vaší kůže vitiligo během dvou až tří měsíců. Možnost recidivy je statisticky možné v 50%, nutno ozařování opakovat.

balení obsahuje

 • 1x Lampa stolní
 • 1x Zářivka již namontována uvnitř svítidla
 • 1x brýle
 • 1 x návod k obsluze / s poučením ozařování

Cena 16.900,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

BEEMER terapie a přístroje BEMER

Přístroj BEMER je certifikovaný zdravotní přístroj se světově jedinečným,
patentovaným signálem. Má biologicky přirozené účinky, které kladně
působí na metabolické pochody v buňkách. Touto fyzikálně-cévní terapií
docílíte lepší detoxikaci, podpoříte lymfatický systém a imunitu, regeneraci
orgánů po operacích a úrazech, hojení ran a ekzémů, také zlepšíte paměť a
dobrým prokrvením zmírníte tinitus, bolesti kolen a jiných částí těla.
Po 8 minutovém sezení účinky fyzikálně-cévní terapie Bemer působí
ještě cca 12 hodin poté.

Účinkuje zejména na:

 • alergie
 • artrózu
 • astma
 • Bechtěrevova choroba
 • Cronova nemoc
 • Colitis ulcerosa
 • deficit pozornosti
 • degenerace makuly
 • diabetes mellitus
 • léčba bolesti
 • léčba fraktur
 • léčba fyzických trumat
 • migréna
 • nádorová onemocnění
 • Parkinsonova choroba
 • poruchy srdečního rytmu
 • překyselení organizmu
 • rostroušená skleróza
 • sarkodióza
 • srdeční oběhové poruchy
 • syndrom deficitu pozornosti
 • tinitus
Nabídka přístrojů a příslušenství BEMER je v galerii fotek (Ceny se mohou lišit +/- 10% podle současných podmínek dodavatele.)

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

D2 OBERON Titanium Quantum

(Model No: 3D-NLS, type No: DM338U)

Analytický diagnostický  přístroj vhodný pro každého terapeuta i pro ty, kteří mají jiné diagnostické přístroje. Měří kompletní biochemii bez odběru krve, bez laboratoře. Přístroj je Americké výroby a je velmi přesný na rozdíl od podobných čínských kopií. SW přístroje je v angličtině Report se dá přeložit do Čj bez větších problémů.

Zaškolíme pro práci s přístrojem.

Pro koho není vhodné používat tento přístroj:

 • Děti do 12 let (omezený počet reportů)
 • Osoby nosící kardiostimulátor
 • Ženy, které mají menstruaci
1: Kardiovaskulární a cerebrovaskulární 20: endokrinní systém
2: gastrointestinální funkce 21: Imunitní systém
3: Jaterní funkce 22: Prsa(ženy)
4: Žlučník funkce 23: Aminokyseliny
5: funkce slinivky břišní 24: Index růstu
6: funkce ledvin 25: Těžké kovy
7: Funkce plic 26: Alergie
8: Brain nervy 27: alergeny člověka
9: Onemocnění kostí 28: Koenzym
10: kostní denzita 29: Vitamíny
11: Revmatoidní onemocnění kostí 30: Stav očí
12: Hladina cukru v krvi 31: Obezita ukazatel
13: Základní fyzikální kvalita organizmu 32: Žíly a tepny analýza
14: Lidský toxin 33: Pulsy srdeční a mozkové – analýza
15: stav stopových prvků (Ca +, Fe, Se, Zn, atd.) 34: Analýza Krevních lipidů
16: stav prostaty 35: Sperma analýza
17: sexuální funkce 36: Menstruační cyklus
18: Gynekologie (ženy) 37: Kolagen
19: kůže 38: Souhrnná zpráva
39: Tlusté střevo

VOC: 23 000,- Kč | MOC: 27.000,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

Kompletní NLS-diagnostika organismu přístroji typu METATRON NLS METATRON VECTOR EXPERT a M-HUNTER 4025

(Model No: SSCH-NLS, type No: DM9988U, HUNTER 4025 NLS)

METATRON (METAPATHIA)

VECTOR – Program je v Českém jazyce a lze jej přepnout do 44 světových jazyků (konkurence do ČR METATRON VECTOR nedováží)

HUNTER 4025  – česky, anglicky

Oba přístroje splňují kritéria:

 • Nejmodernější nelineární diagnostika zdraví, která rychle a přesně odhalí příčiny
  vašich zdravotních problémů, např. parazity, viry, bakterie a patogeny
 • Včetně 3D skenování: přístroj dokáže lokalizovat ložisko patogenu,
  dědičné nemoci atp. a najít příčinu vzniku až na úrovni genomu
 • Nejlepší a nejlevnější přístroj svého druhu v nejvyšší kategorii NLS přístrojů.
 • Vvyšetření nebolí a je bezpečné.
 • Jako jeden z mála vyšetřuje i meridiány podle čínské medicíny
 • Provádí se prostřednictvím senzorů ve tvaru sluchátek – opto článků umístěných na hlavě v oblasti spánků.
 • Zkontrolujeme váš zdravotní stav
 • Lokalizujeme patologická ložiska
 • Vyšetříme vás na úrovni histologické (tkáně) i cytologické (buňky)
 • Vyhodnotíme stupeň a progresi vývoje patologických změn vašeho organismu určíme problémy s páteří
 • Diagnostikujeme zatížení viry, bakteriemi a parazity, metaterapie samozřejmostí,
  výroba informačních preparátů taktéž

VOC: 268.000,- Kč | MOC: 298.000,- Kč

(Školení není v ceně, počítejte 10tis.)
Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)