Ultrazvuko-ozonový čistič jídla (OZONÁTOR) a Ozonátor, Ionizer a Power banka v jednom

Tyčový ultrazvuko-ozonový čistič s vyvíječem ozónu (O3) německé technologie. Krabicový Ozobátor s ionizerém a Powerbankou.

Ozon (O3) Oxidací zabíjí bakterie, viry a další mikroorganismy, a to tak, že spolu s ultrazvukem narušuje jejich membránovou strukturu. Odstraňuje nečistoty stopových prvků z povrchu a struktury čištěného objektu

Ničí bakterie a uchovává potraviny déle čerstvé.  Ultrazvuk ale dokáže rozptýlit ve vodě daleko více O3 , tak že toto čištění je daleko účinnější než u ostatních i podstatně výkonnějších ozonátorů. Narozdíl však od ostatních výkonnějších ozonových čističů, nemusí obsluha při provozu ozonátoru opustit místnost. Koncentrace ozónu je v přípustné hygienické normě!

 • Sterilizuje příbory, nádobí, ručníky a oděvy, láhve na mléko.
 • Odstraňuje nepříjemný zápach z ledničky.
 • Čistí ovoce a zeleninu od pesticidů, rozkládá zbytky hormonů, těžkých kovů v mase a mořských plodech
 • Ničí bakterie a viry a uchovává potraviny déle čerstvé
 • Sterilizuje příbory, nádobí, ručníky a oděvy, láhve na mléko

Jednoduché ovládání:

 • Intuitivní přepínání jedním tlačítkem mezi třemi automatickými režimy.

Tyčový – Parametry: 

 • Příkon:10W
 • Rozměry: 315 mm * 91 * 55 mm
 • Specifikace Napájení: DC- 9V 1.2A
 • Koncentrace ozónu pod hygienickou normou 0.3 ppm v hodnotě 0,04ppm což je    4μg/min (240mg/hod) na m³
 • Frekvence ultrazvuku: +-40 kHz

Krabicový – Parametry

 • Příkon:10W
 • Rozměry: 121 mm * 69 * 45 mm
 • Specifikace Napájení: DC- 5.4V 1.2A
 • Koncentrace ozónu pod hygienickou normou 0.3 ppm v hodnotě 0,004ppm což je    0,4μg/min (20mg/hod) na m³

Specifikace pro oba typy:

OZÓN:

Než dojde k rozpadu, rychle působí jako silný oxidant na bakterie, viry a plísně. Ozón je přibližně 3500-krát silnější okysličovadlo než samotný kyslík. Ozón tak i v malých a pro člověka neškodných úrovních, zabíjí výše uvedené anaerobní patogeny. Oxiduje také všechny škodlivé znečišťující látky na mnohem méně nebo úplně neškodné sloučeniny.

Ionizer + powerbanka 5000mAh(pouze u krabicového):

Výroba čerstvého vzduchu se zápornými ionty jako v lese po dobu 5 hodin. Možnost využití v kanceláři ve městě, nebo spánku ve městech.

Rezerva pro dobíjení z USB různých přístrojů na 5V.

Ultrazvuk(pouze u tyčového):

Vibracemi narušuje strukturu a přilnavost (pricip ultrazvukového čištění).

Absorbční látky – tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Vniknutím čistícího media (v našem případě ozónu) mezi nečistotu a plochu čištěného předmětu se rozrušují postupně síly vážící tyto dvě části k sobě, až k úplnému oddělení. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu kulové vlny s vysokou mechanickou energií (několik tisíc atmosfér), které definitivně poruší vazbu mezi čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace působí i v bakteriích, čímž dochází k jejich zničení. Tento jev můžeme pozorovat pod mikroskopem například zde: https://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ

Základní technologie:

 • Ultrazvuková DC Frekvenční technologie
 • Ultrazvuková čisticí kavitační technika
 • Ultrazvuková + ozónová sterilizace a dezinfekce Techonogy
 • Ultrazvuková + ozónová degradační technologie reziduí pesticidů
 • Ultrazvuková technologie lépe rozpuštěného ozónu ve vodě
 • Ultrazvuková + ozónová technologie čištění vody

Degradace pesticidů – princip:

 • Technologie odstraňování zbytků pesticidů v ozónu, účinné odbourávání zemědělských chemických zbytků v ovoci a zelenině, míra degradace až 95%

Likvidace bakterií a virů:

 • Ozonová sterilizace a dezinfekce technologie, přímé ničení bakteriálních buněčných membrán a RNA / DNA přímo, míra sterilizace až 96%

Rozklad konzervačních látek:

 • Efektivní multifrekvenční technologie DC rozkládá konzervační látku na povrchu ovoce a zeleniny.

Odstraňování těžkých kovů:

 • Ultrazvuková technologie rozpuštěného kyslíku eliminuje těžké kovy, jako je například měď, hliník a jiné, oxidační reakcí a to i hluboko v mase a mořských plodech. Ozón proniká narušeným mezibuněčným prostorem ultrazvukem hluboko do masa. Míra odstraňování je velmi vysoká a to až 80% !

Zabíjení vajíček škůdců:

 • Ultrazvuková technologie DC spolu s ozónem odstraňte vajíčka škůdců na ovoci a zelenině

Obnovení přirozené čerstvosti:

 • Po vyčištění zbytků pesticidů a dalších nečistot, obnoví přirozenou čerstvost

Převzato ze stránek výrobce – vlastnosti garantujeme.

 • Rozložení pesticidů a degradace zemědělské chemie v ovoci a zelenině až o 95%.
 • Odstranění těžkých kovů, jako je měď, hliník přes oxidační reakce, rychlost odstranění až 80%.
 • Mechanické kmity ve frekvenci 40kHz působí obdobně jako čistička drahých kamenů, zlata, stříbra a šperků.
 • Funkční a elegantní desing
 • Kvalitní zpracování přístroje: materiál pro potravinářský průmysl, anti-oxidace, snadno se čistí.

Univerzální dezinfekční činidlo na vodu

K dezinfekci tříatomovým kyslíkem (ozónem) dochází prasknutím buněčné stěny. Je to účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difúzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů. Hladina ozónu 0.4ppm po dobu čtyř minut se ukázala jako dostatečná pro zabití všech bakterií, virů, plísní a hub. (zdroj: WIKIPEDIE)

Odstranění těžkých kovů

Ozón oxiduje přechodové kovy do jejich vyššího stavu oxidace, ve kterém obvykle tvoří méně rozpustné kysličníky, které je pak snadné odstranit fi ltrací. Např. železo je při rozpuštění ve vodě v železnatém stavu. S ozónem vytváří trojmocné železo, které je dále okysličeno ve vodě na hydroxid železitý – molekulu, která je velmi nerozpustná a sráží se. Další kovy, jako např. arzén (v přítomnosti železa), kadmium, chróm, kobalt, měď, olovo, mangan, nikl a zinek mohou být zpracovány podobným způsobem. Oxidací rozpuštěných organických látek ozónem vznikají polární a nabité molekuly, které mohou reagovat s vícemocným hliníkem nebo vápníkem a tvořit usazeniny. Tyto se odstraní ultrazvukem.(zdroj: WIKIPEDIE)

Reakce ozónu s organickými látkami

Ozón reaguje rychle s většinou jednoduchých organických sloučenin a nenasycených mastných sloučenin, jako vinylchlorid, 1.1-dichlóretylén, p dichlorbenzen, benzen apod. Ale reaguje pomalu s komplexními aromatickými látkami a nasycenými mastnými sloučeninami. Ozón bude degradovat mnoho organických sloučenin, jako např. cukry, fenoly, alkoholy, a tím, jak tyto látky degraduje, proměňuje se opět na kyslík. (zdroj: WIKIPEDIE)

 

Žijeme zdravěji

Omyjte si tvář a chodidla ozonizovanou vodou, nebo se v ní vykoupejte, zbavíte se tak bakterií, virů a plísní. Koupel také podporuje krevní oběh a metabolismus, zlepšuje péči o zdraví a pokožku.

IONIZER – Vyšší koncentrace záporných iontů v ovzduší působí příznivě i na krevní oběh. Kromě poklesu sedimentace, rozšiřování cév a dalších příznivých jevů, představují především důležitou zbraň v boji proti vysokému krevnímu tlaku. Záporné ionty (anionty) se často označují jako „vzdušné vitamíny“, v přírodě vznikají při jevech jako je blesk, vodopád, při mořském vlnobití apod.  Vynikajícím zdrojem je i lesní vzduch. Anionty působí příznivě na dýchací ústrojí, pomáhají v léčbě astmatu a alergií, pomáhají snižovat krevní tlak, hojit rány a spáleniny, zabraňují šíření bakterií a nákazy, působí příznivě na psychiku – zlepšují koncentraci, paměť a působí proti depresi.  Anionty regulují hormony způsobující deprese, a proto jsou úspěšně využívány při jejich léčbě. Kromě toho v krvi aktivují nervová zakončení, čímž zlepšují vlastnosti mozku, zvyšují koncentraci a paměť. Mohou tak pomoci při práci, studiu nebo i při řízení auta, kdy je naprostá koncentrace nezbytná.

Tyčový - Cena 12.890,-Kč, Krabicový - Cena 3.490,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)